Oman Maan verkkokauppa

Tämä on Osuuskunta Tuusulan Oma Maan verkkokauppa. Verkkokauppa ei tällä hetkellä ole käytössä. Lisätiedot toimisto (at) omamaa.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

h1:Toimitusehdot

h3:Yleistä

Satokassipalvelu on määräaikainen tilaus, joka on voimassa puoli vuotta. Osuuskunnan jäsenet sopivat kunkin kauden satokassin sisällöstä ja hinnasta. Jäseniksi Osuuskunta Tuusulan Oma maahan liittyvillä on mahdollisuus ostaa tuotanto-osuuttaan vastaava yksi satokassi kerran viikossa. Tuotanto-osuuksia voi ostaa lisää tarpeidensa mukaan.

h3:Toimintaperiaatteet

Maataloustuotanto kunnioittaa ympäristöä ja ihmisiä

Tuotanto on luonnonmukaista (luomu) ja tapahtuu paikallisesti Lassilan tilalla Tuusulassa. Tuotanto ja kasvatettava ruoka mukailevat vuodenaikoja. Tuotannon aine- ja energiavirtoja pyritään kehittämään suljetummiksi ja näin välttämään riippuvuutta muiden alueiden ja ihmisten luonnonvaroista.

h3:Aktiivinen osallistuminen yhteiseen kumppanuuteen

Ruoantuotannon ja kaupan lisäksi Oma Maa -osuuskunta kehittää uudenlaista kumppanuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa keskinäistä avunantoa ruoan tuottajien ja ruoan ostajien välillä, pyrkien näin hämärtämään ryhmien välisiä rajoja.

h3:Osuuskunta Tuusulan Oma Maan velvoitteet

Tuottajajäsenet sitoutuvat tuottamaan ja toimittamaan, riskit (sadon onnistuminen, hävikki) huomioiden, viikoittaisen yhden henkilön kulutusta vastaavan satokassin elintarvikkeineen ja resepteineen osuusmaksua ja satomaksua vastaan sovittuun jakopisteeseen.

Tuottajajäsenet suorittavat alkutuotannon tiloilla (päävastuu viljelysuunnitelmista, viljelystä, jalostuksesta), jakelun (luomukassien tilaukset, koonti ja jakelu, sekä kuljetukset Tuusulan ja jakelupisteiden välillä), osuuskunnan taloudellisen ja hallinnollisen ylläpidon ja päivittäiset rutiinit, viestinnän olemassa oleville ja uusille jäsenille (mukaan lukien tilavierailut ja talkoot).

h3:Ruokajäsenen velvoitteet

Vastaanotto
Asiakkaan vastuulla on tulla vastaanottamaan ruokatoimitus sinä aikana, kun toimitus on ilmoitettu tapahtuvaksi.

Maksu
Maksu tapahtuu etukäteen tilausta edeltävän kuukauden 15. päivä mennessä.

Asiakastiedot
Asiakkaan vastuulla on varmistaa tietojensa oikeellisuus ja päivittää yhteystietojaan tarvittaessa Oma maalle, jotta Oma maalla on mahdollisuus täyttää omat velvoitteensa. Oma maa ei ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat asiakkaan vanhentuneista tai vääristä tiedoista.

Sadon tilaaminen
Osuuskunnan jäsenyys ei velvoita tilaamaan satoa. Mikäli ruokajäsen haluaa jättää puolivuotisen tilauskauden väliin, on nämä muutokset ilmoitettava osuuskunnalle neljätoista (14) päivää ennen seuraavan tilauskauden alkua.

h3:Ruokajäsenen oikeudet

Korvaus
Jos asiakkaalla on saatavia Oma maalta, annetaan korvaus seuraavan laskun yhteydessä.

h3:Toimitus

Toimituksen vastaanottaminen
Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että joku noutaa satokassin silloin, kun toimitus saapuu sovittuun toimituspaikkaan.

Jos jäsen ei vastaanota satokassia sovittuna ajankohtana, tuotteet myydään tilapuodin muille asiakkaille. Noutamatta jäänyttä satokassia ei hyvitetä.

Oma maan toimintaperiaatteisiin kuuluu, että odottamattomia asioita voi tapahtua sadon vaihteluissa, tuotteiden pakkaamisessa, kuljetuksessa ja toimituksessa, ja että tuottajat ja ruokajäsenet jakavat nämä riskit yhdessä, kuten kumppanuuteen kuuluu.


Jos jonkin odottamattoman tapahtuman seurauksena tilattua satokassia ei voida toimittaa normaalin toimituspäivän aikana, eikä myöskään seuraavana päivänä, satokassin koko arvo hyvitetään jäsenelle. Mahdollinen takaisinmaksu tapahtuu niin pian kuin mahdollista tai summa hyvitetään seuraavaksi toimitettavasta satokassista.

Kassin sisältö
Satokassin sisältö on suunniteltu kattamaan yhden henkilön viikon ravinnontarve. Satokassin sisältö vaihtelee satokauden ja vuoden aikana. Sisältöön on mahdollista vaikuttaa osuuskunnan kokouksissa.

Ruokakassien sisältöä ei ole mahdollista mukauttaa yksittäisten jäsenten tarpeisiin tai toiveisiin (esim. allergikkojen). Satokassien vaihtoehdot näet täältä.

Asiakas vastaa itse elintarvikkeiden pakkausselosteiden lukemisesta ja sopimattomien tuotteiden vaihtamisesta toisiin.

Jääkaappi- ja pakastetavarat
Kassin kylmätuotteet toimitetaan asiakkaan kotiin yhtenäisessä kylmäketjussa. Tuoreisiin tuotteisiin voi kylmäkuljetuksemme aikana muodostua ohut jäätynyt kerros. Tämä ei kuitenkaan ole tuotteelle haitallista, eikä siis ole syy reklamaatiolle.

Pakastetuotteet kuljetetaan kylmässä, ei pakastelämpötilassa. Täten ruokakassin mahdollisesti sisältämien pakastetuotteiden sulaminen on jo alkanut matkan aikana.

Se, kuinka pitkälle sulaminen on perille saapuessa edennyt, riippuu toimitusmatkan kestosta. Tästä johtuen on asiakkaan vastuulla tarkistaa ovatko pakastetuotteet ehtineet sulaa matkan aikana. Sulaneet pakasteet suosittelemme sijoitettavan jääkaappiin uudelleen pakastamisen sijasta.

h3:Luottokelpoisuuden tarkastus

Oma maa pidättää oikeuden tarkistaa asiakkaan henkilötiedot ja suorittaa luottotarkastus. Rekisteröintiä ei välttämättä hyväksytä niissä tapauksissa, joissa ulosmittausriski havaitaan. Oma maa voi edellyttää vakuusmaksua, tai satomaksua kokonaisuudessaan etukäteen ulosottoriskitapauksissa.

h3:Muutokset palvelun sisältöön

Oma maa pidättää oikeuden toteuttaa muutoksia hinnan ja/tai palvelun sisältöön jäsenistön niin päättäessä. Kaikille jäsenille ilmoitetaan tästä sähköpostilla Oma maalle annettujen yhteystietojen mukaisesti, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kuin muutos tulee voimaan.

Osuuskunta voi kokouksissaan päättää tehdä tarpeen mukaan muutoksia toimitusehtoihin.

h3:Muuta

Mahdolliset lisätuotteet
Oma Maan mahdollisesti tarjoamiin lisätuotteisiin sovelletaan samoja ehtoja kuin ruokakassiin.

Henkilötiedot
Oma maa voi tallentaa rekisteröidyt henkilötiedot jäsenyyden mahdollisen peruuttamisen jälkeen. Oma maa voi käyttää jäsenten yhteystietoja satokassipalveluun ja muihin vastaaviin palveluihin liittyvässä viestinnässä, kyseisen henkilön suostumuksella. Henkilötietosuojalain yleisten periaatteiden mukaisesti jäsenten henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmansille osapuolille.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita